Genel

Afyon Eczane Tabelası

Afyon Eczane Tabelası

Yüzyıllardır insanların kullandığı ortak işaretler, tabelalar olarak da sosyal hayatta kendilerine yer bulmuştur. Bir arada yaşamanın bir getirisi olan hayatı düzenleme gerekliliği, levha, tabela ve işaretlerin kullanımını gerekli kılmıştır. Bu yolla görsel olarak bir hafıza yaratılmış ve dil oluşturulmuştur. Şehirleşme ile birlikte tabelalarda artış olmuş, farklı malzemelerden de üretilmişlerdir. Tabelaların yaygın kullanımı bir düzen sağlanması noktasında yasaları ortaya çıkarmış ve tabelalar belirli kurallar çerçevesinde hazırlanır olmuştur. Bunların başında da eczane tabelaları ve eczane tabelalarının tabi olduğu kılavuz yer alır.

Kılavuzdaki Detaylar

Afyon eczane tabelası ve diğer tabelalar söz konusu olduğunda, Eczacılar Birliği tarafından yayınlanmış kılavuzun dikkate alınması gerekir. Bu kılavuzdaki maddeler, eczane tabelalarında kullanılması gereken renk, harf boyutu gibi detayları ayrıntılı olarak işler. Değişen oranlara paralel olarak harflerin de nasıl boyutlandırılacağı, zemin renginin ne renk olacağı maddeler halinde ele alınır. Örneğin tabelanın asılacağı eczanenin cephesi büyükse, 2 m, 3 m, 4 m gibi oranlarda ise o zaman tabelalarda demir plakaların kullanılması gerekir. Böylece dayanıklılığın arttırılması hedeflenir. Herhangi bir rüzgarda tabelanın uçması önlenir.

Tabelalarda Işıklandırma

Afyon eczane tabelası ve diğer illerin tabelalarında da aynı kurallar uygulanır. Işık kullanılması ise eczanenin inisiyatifindedir. Ancak eczane adının kendisinin ışıklandırılması mümkün değildir. İstenildiği taktirde eczane yazısına ışıklandırma yapılabilir. Kılavuz sayesinde eczane tabelalarının standarda oturtulması aynı zamanda haksız bir rekabeti de önler. Böylece bütün eczaneler aynı şekilde bir tabelaya sahip olur.

Afyon eczane tabelası hazırlatılacağı zaman, görüşülen firmanın da bu detaylara hakim olmasına dikkat edilmelidir. Tabela hazırlanırken kılavuz detaylı şekilde incelenmeli, cezai bir işlemin önüne geçmek için maddeler ve görseller anlaşılmış olmalıdır. Tabelalarda beyaz renk dışında kırmızı da kullanılabilir ancak kırmızı rengin de zemine göre belli ölçüleri vardır. Ya da demir plakalara uygulanacak olan boya da farazi bir şekilde seçilememektedir. Boyanın bir kodu vardır ve o koda sahip olan boya ile plaklar boyanmalıdır. Aynı zamanda kaynak yapılan noktalar da pürüzlerden arındırılmalı ve muntazam şekilde törpülenmelidir.

About the author

admin

Leave a Comment