Genel

Ağrı Eczane Tabelası

Ağrı Eczane Tabelası

Tabelaların, işaretlerin ve aynı zamanda levhaların, eskiden beri geniş bir kullanım alanı vardır. Bu görsel işaretler, insanların toplu halde yaşamalarının bir sonucudur. Tabelalar sayesinde sosyal hayat insanlar için kolaylaşmakta, tabelalar işaret vazifesi görmektedir. Bu sayede dükkan ve markaları ayırt etmek mümkündür. Uzaktan bile tabelalar gözükmektedir. Elbette bu ayırt edicilik ve dikkat çekicilik, aykırılık taşımamalıdır. Bu nedenle de tabelalar hazırlanırken birtakım standart uygulamalar yapılmaktadır. Eczane tabelaları için Eczacılar Birliği tarafından yayınlanan bir kılavuz vardır. Özellikle de modern kent hayatına geçişle beraber tabelalar bu yasalara tabi kılınmışlardır.

Eczane Tabelaları

Ağrı eczane tabelası ve diğer tabelaların belirli standartlara uygun olarak hazırlanması, kılavuzdaki maddelerin detaylı incelenmesini gerektirir. Bu noktada da tabela hazırlayacak firmanın yetkinliği devreye girer. Firma bu kurallara, ölçülerin ve boyanın nasıl olması gerektiğine, demir plakaların hangi durumlarda kullanılacağına hakim değilse eczane bir ceza bedeli ödemek zorunda kalabilir. Standartlar aynı zamanda haksız rekabetin önlenmesi için de önemlidir. Aynı görünen tabelalar sayesinde eczaneler aynı şekilde alıcılara hizmet verirler.

Ağrı eczane tabelası ve diğer illerde yer alan eczane tabelaları, Eczacılar Birliği’nin yayınladığı kılavuzda yer alan maddelere uygun olarak hazırlanırlar. Kılavuzda yazılı açıklamaların yanı sıra görseller de bulunur. Özellikle renk, boyut, harf aralığı konusunda görseller de açık bir şekilde yardımcı olur. Örneğin zemin renginin beyaz olması, zeminin büyüklüğü ile paralel olarak kırmızı tabelanın da boyutunun belirlenmesi söz konusudur. 200 santim boyutundaki bir beyaz zemin, 200×45 santim boyutlarında bir kırmızı tabela ile birleştirilebilir.

Işıklı Tabelalarda Kurallar

Ağrı eczane tabelası ve diğer il tabelalarında ışıklandırma yapılıp yapılamayacağına eczane karar verebilir. Ancak ışık kullanılacaksa da yani kılavuzda yazan açıklamalar dikkate alınarak kullanılmalıdır. Yani isteniyorsa tabela ledler ile aydınlatılabilir ama bu aydınlatma eczanenin kendi isminde kullanılmaz. Eczane ismi bu şekilde öne çıkarılamaz. Yalnızca “eczane” yazısının kendisi ışıklandırılabilir. Metal profillerin antipas boya ile boyanması da yine bir diğer detaydır. Arka yüzeydeki gofajlı alüminyum da belirli bir et kalınlığına sahip olmalıdır. Bu kalınlık 0,50 milimetredir.

 

 

About the author

admin

Leave a Comment