Genel

Bingöl Eczane Tabelası

Bingöl Eczane Tabelası

Sosyal hayatı kolaylaştıran öğelerin başında gelen tabelalar, insanoğlunun toplu halde yaşamaya başladığı dönemlerden bu yana artmış, çeşitlilik kazanmıştır. Görsel olarak işaret niteliği taşımaları ve görsel bir iletişimi sağlamaları, tabelaların hayatın birçok alanında kullanılmalarına neden olmuştur. Özellikle şehirlerde muhtelif yerlere yerleştirilen bu tabelalar, belirli yasalar çerçevesinde hazırlanırlar. Sanayi sektörü için de önem arz eden tabelaların ve levhaların, teknoloji ile paralel, farklı malzemelerden üretilen çeşitleri vardır. Işıklı tabelalar bunlardan bir tanesidir ki özellikle karanlıkta dikkat çekmeleri, firmaların işine gelmektedir. Söz konusu eczane tabelaları ise belirli standartlara uygun hazırlanması gereken tabelaların başında gelmektedir.

Eczane Tabelalarında Standartların Önemi

Bingöl eczane tabelası ve diğer illerde kullanılan eczane tabelaları, belirli standartlara uygun olarak hazırlanırlar. Eczacılar Birliği’nin uygun gördüğü tebliğ ve maddeleri, eczane tabelaların nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin bir kılavuz niteliği taşır. Bu maddeler, hem haksız rekabeti önler hem de hastaların eczanelere kolay ulaşmalarını sağlar. Tabelaların standartlara uygun olması, görsel olarak bir hafıza oluşturacağı için kişiler tabelaları rahat görür ve eczaneye kolay ulaşırlar. Aynı zamanda bir firmanın adının ötekinin önüne geçmesi de önlenmiş olur.

Tebliğ ve Tebliğde Belirtilen Kurallar

Bingöl eczane tabelası ve diğer illerin eczane tabelaları, tebliğ maddelerine uygun hazırlanmadıkları taktirde bir karmaşa doğar. Tebliğdeki maddeler, zemin ölçüsünü, hangi renklerin kullanılabileceğini, eczane isminin harf yüksekliğini, zemin ölçüsünün artması halinde harf yüksekliklerinin kaç olacağını içerir, bütün detaylara yer verir. Beyaz ve kırmızı tabelalarda kullanılan ölçüler fark gösterir. Örneğin 400 santim ve üzerindeki zemin ölçüsü bulunduran bir tabelada beyaz zeminin 300’e 100 santim boyutlarında olması gerekir.

Bingöl eczane tabelası tebliğ kurallarına göre hazırlandığında eczanenin cephesine göre levha standartları da farklılık gösterecektir. Örneğin 2 m, 3 m, 4 m gibi boyutlarda olan eczane cepheleri, demir profil malzeme kullanmalı, böylece dayanıklılığı arttırmalıdır. Taşıyıcı konstrüksiyonun yatay profilleri demirden olmalı, suya dayanıklı malzeme kullanımına dikkat edilmelidir. Eczanelerin tebliğ kurallarını bile firmalarla çalışmaları önemlidir çünkü ileride cezai işlem uygulanması ihtimali vardır.

About the author

admin

Leave a Comment